Xylocaine 1% Adrenaline 1:200 000 Sol Inj 20ml

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Volwassenen

 • De doses aanpassen aan de leeftijd, het gewicht en de fysieke toestand van de patiënt
 • Normaal aanbevolen doses voor een volwassene van 70 kg
  • Chirurgie, groot operatieveld: 15 - 50 ml
  • ORL: 1 - 10 ml, behalve amygdalectomie: 10 - 15 ml
  • Pijnverlichting: 1 - 25 ml
  • Blok van de nervus ischiadicus (10 - 35 ml), intercostaal blok (3 - 5 ml per segment), blok van de nervus pudendus internus (10 - 20 ml aan beide zijden), perifeer zenuwblok (3 - 20 ml), blok van de plexus brachialis (30 - 50 ml), paravertebrale anesthesie (3-5 ml per segment)
  • Blok van het ganglion stellatum: 5 - 10 ml
  • Lumbale sympathicusblok: 5 - 20 ml
  • Epicondylitis, fibrositis, uitstralende pijn, deltalgia: 1 - 25 ml
  • Epidurale anesthesie: thoracale (2 - 3 ml per dermatoom; totaal 20 - 30 ml), lumbale (2 - 3 ml per dermatoom; totaal 25 - 40 ml), coccygeale (20 - 30 ml)
  • Max. dosis: 50 ml of 500 mg

Kinderen

 • Dosis aanpassen rekening houdend met het gewicht
 • Dosis = (maximale dosis x gewicht van het kind)/ 7

Toedieningswijze

 • Alvorens te injecteren, dient een aspiratie te worden uitgevoerd om zeker te zijn dat geen accidentele intravasculaire injectie wordt uitgevoerd
 • Traag injecteren worden of in opklimmende dosissen aan een snelheid van 100-200 mg/min
Indicatie

Anesthesie

 • Lokale anesthesie door infiltratie in de geneeskunde, de chirurgie en de tandheelkunde
 • Regionale anesthesie: caudale anesthesie, peridurale anesthesie, plexusanesthesie, truncusanesthesie, IV locoregionale anesthesie
 • Intra- of peri-articulaire infiltraties
 • Sympathische infiltraties
 • Intra- of peri-arteriële injecties (arteriitis, vasculaire syndromen van de extremiteiten, ambulante handchirurgie wanneer de aderen moeilijk bereikbaar zijn)
Contra indicatie

Overgevoeligheid voor het werkzaam bestanddeel of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.Lidocaïne is gecontra-indiceerd bij patiënten met een gekende overgevoeligheid voor lokale anesthetica van het amide-type.Overgevoeligheid voor methyl- en/of propylparahydroxybenzoaat (methyl-/propylparabeen), of voor hun metaboliet para-aminobenzoëzuur (PABA). Parabeenhoudende formuleringen van lidocaïne moeten vermeden worden bij patiënten die allergisch zijn voor lokale esteranesthetica of voor de metaboliet PABA.Oplossingen met adrenaline zijn gecontra-indiceerd in geval van aritmie, ischemische cardiopathie, hypertensie, thyreotoxicose en ernstige diabetes, evenals bij patiënten die met monoamino-oxydase-inhibitoren en met tricyclische antidepressiva worden behandeld.Gezien het gevaar voor necrose mogen oplossingen met adrenaline niet worden gebruikt voor organen met een terminale circulatie als de vingers, de tenen, de neus, de oren en de penis.Overgevoeligheid voor natriummetabisulfiet in oplossingen die adrenaline bevatten.Lokale anesthetica zijn gecontra-indiceerd voor epidurale anesthesie bij patiënten met uitgesproken hypotensie zoals in geval van cardiogene shock en hypovolemie.

Details
CNK2721694
FabrikantenAspen Pharma
Breedte40 mm
Lengte39 mm
Diepte81 mm
Verpakkingshoeveelheid1
Bijsluiter